Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie (pow. Miński).

Zakres robót:

  • wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnej wykonanej z blachy ocynkowanej wraz z izolacją termiczną i tłumikami;
  • wykonanie niezbędnych przekuć w przegrodach budowlanych
  • dostarczenie i montaż central wentylacyjnych nawiewnych i nawiewno-wywiewnej marki VTS
  • montaż automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych;
  • montaż wentylatorów kanałowych i dachowych;
  • doprowadzenie chłodziwa do chłodnic central wentylacyjnych.