Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach nowopowstałego Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW w Dziekanowie Leśnym.

Zakres robót:

  • wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach;
  • klimatyzacja precyzyjna w serwerowni oraz pomieszczeniach UPS wraz z kratkami wentylacyjnymi podłogowymi/sufitowymi, kanałami wentylacyjnymi oraz konstrukcjami wsporczymi pod skraplacze;
  • dostawa i montaż klimakonwektorów wraz z pełną automatyką i sterowaniem;
  • dostawa i montaż agregatów wody lodowej wraz z kompletną automatyką umożliwiającą podpięcie BMS;
  • doprowadzenie chłodziwa do chłodnic central wentylacyjnych.