Kompleksowe wykonanie instalacji rekuperacji i klimatyzacji w pomieszczeniach kliniki stomatologicznej.

Zakres robót:

  • montaż kanałów wentylacyjnych wraz z czerpnią i wyrzutnią powietrza oraz kratkami nawiewnymi i wywiewnymi;
  • dostarczenie i montaż rekuperatora z krzyżowym wymiennikiem ciepła;
  • wykonanie instalacji klimatyzacji opartej na jednostkach zewnętrznych typu Split oraz Multi Split wraz z instalacją odprowadzenia skroplin;
  • instalacja wentylatora łazienkowego wraz z kanałami wentylacyjnymi.